top of page

Ridehuset på Smedegården

Smedegården

Ridehuset på Smedegården er tilgængeligt for opstaldere på Smedegården og for ryttere udefra som køber ridehuskort.

Hvis du vil benytte ridehuset kan du kontakte Ditte Johnsen på tlf. 51 88 08 21 (send også gerne en sms med oplysninger om navn, adresse og e-mail).

Det koster kr. 150 for et ridehuskort som gælder en måned.

 

Ridehusreglement på Smedegården

 • Du skal rydde op efter dig og din hest når du færdes i og omkring ridehuset – klatter skal samles op.

 • Banen vedligeholdes af personalet på Smedegården – dvs. vandingsanlæg og ATV er NIX – Pille

 • Husk at give dig tydeligt tilkende før du åbner porten til ridehallen, hvis der er andre derinde (så hestene ikke bliver forskrækkede) – råb f.eks. ”Jeg kommer ind!!”

 • Der må gerne høres musik i ridehuset, hvis alle som rider er enige om det.

 • Ridehuset er som udgangspunkt ikke lukket når der er rideskoleundervisning, men der skal tages særligt hensyn til eleverne på rideskolen. Tider for rideskoleundervisning kan findes på rideskolens hjemmeside - www.smedegaarden-bornholm.dk

 • Man må gerne have sin hest løs i ridehuset når man er alene – man skal blot sørge for at den ikke skraber og ødelægger underlaget.

 • Der må ikke være løse heste uden opsyn i ridehuset.

 • Ridehuset er åbent alle dage fra kl. 7.00 til 22.00 – brug af ridehuset udenfor dette tidsrum, skal aftales særskilt med Ditte.

 • Tag hensyn til hinanden og kig op når der er flere i ridehuset (bliver der problemer så skal der rides venstre imod venstre).

 • Husk at slukke for musik og lys når du forlader ridehuset.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ditte Johnsen 51 88 08 21

bottom of page